Intercyza


Jest to umowa regulująca podział majątku małżonków. Na takie zabezpieczenie decyduje się w Polsce
coraz więcej osób. Intercyza ma zarówno wady, jak i zalety.

Odrębność majątkowa może być korzystna gdy:
- małżonek wpada w tarapaty finansowe i nie będzie mógł regulować swoich zobowiązań finansowych na bieżąco
- jedno z współmałżonków jest nieuczciwe wobec drugiego (np. zalega z płaceniem podatków)

Odrębność majątkowa może być też nie korzystna:
- w przypadku chęci wspólnego rozliczenia podatku bądź
- gdy małżeństwo chce wziąć kredyt

Warto wiedzieć, że niektóre składniki majątku, którego właścicielem jest mąż lub żona, nie są własnością
wspólną, niezależnie od tego, czy wcześniej ustalono odrębność majątkową, czy nie. Jest to, np.: majątek,
który mąż lub żona nabyli przed ślubem, majątek odziedziczony, pochodzący z zapisu lub z darowizny (chyba,
że są to przedmioty codziennego użytku, z których mąż i żona wspólnie korzystają). Przedmioty zaspokajające
osobiste potrzeby męża lub żony (np. wózek inwalidzki, ubrania), pieniądze z odszkodowania za uszkodzenia
ciała lub utratę zdrowia albo odszkodowanie za krzywdę i przedmioty kupione za te pieniądze (wyjątkiem jest
tu renta), pieniądze i przedmioty kupione za pieniądze z nagrody za osobiste osiągnięcia, którą otrzymał jeden
z małżonków. Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest sporządzenie intercyzy
w formie aktu notarialnego. Umowę można zawrzeć zarówno w trakcie małżeństwa, jak i przed ślubem.